Investeren in mensen

Investeren in mensen

Zonder onze medewerkers kunnen we geen kwaliteitsvol drinkwater leveren. Daarom is het belangrijk dat we zorg dragen voor hen. En dat doen we zo.

introductie foto Investeren in mensen

Meer uren opleiding in 2019

In 2019 rondde De Watergroep het reorganisatietraject Meander af. Dat ging gepaard met interne verschuivingen, nieuwe aanwervingen en talloze uren opleiding, zowel klassikaal als digitaal.

Het Meander-jaar 2019 leverde op het vlak van human resource enkele frappante vaststellingen en cijfers op:

E-learning: bijleren wanneer het past

E-learning laat medewerkers toe om lesmateriaal op hun eigen ritme door te nemen. De Watergroep introduceerde e-learnings in het kader van het reorganisatietraject Meander.

TOEGANKELIJK

E-learning is een interessante tool om info of kennis te delen met een grote groep medewerkers. De deelnemers aan de opleiding hoeven zich niet te verplaatsen en kunnen het lesmateriaal doornemen wanneer het hen past. “Het principe van e-learning werd in het verleden al meermaals geopperd, maar de eerste systemen waren duur en de lesplatformen niet efficiënt”, vertelt Dries Moons, teammanager HR, Training en Ontwikkeling. “Ondertussen bieden heel wat leveranciers de mogelijkheid om als werkgever zelf e-learnings te ontwerpen. Met onze HR-tool Vesta Pro hebben we ook een prima plaats om de e-learnings toegankelijk te maken voor de medewerkers.”

TOEKOMSTGERICHT

De eerste e-learnings werden geïntroduceerd in het kader van Meander , het grote reorganisatietraject van De Watergroep. Dat zorgde ervoor dat heel wat medewerkers in 2019 een aangepast takenpakket kregen. “In het kader van Meander boden de e-learnings aanvullende info op de vele klassikale opleidingen”, aldus Dries Moons. “Binnen Vesta Pro registreerden we wie welke e-learning had gevolgd, weliswaar zonder een test af te nemen. Ook na Meander willen we op e-learning blijven inzetten. Vooral voor opleidingen die relevant zijn voor veel medewerkers, zoals veiligheidsinstructies of richtlijnen rond integriteit, loont het de moeite om tijd en geld te investeren in een degelijke e-learning. Op termijn zullen we de leerstof dan ook online testen.”

 

European Junior Water Programme van start

Ingrid Keupers, hydroloog bij de afdeling Waterbronnen en Milieu, neemt als ambassadeur van De Watergroep deel aan het European Junior Water Programme. Dat tweejarige opleidingsprogramma ging in juni 2019 van start in Brussel.

TALENT UIT DE WATERSECTOR

Het European Junior Water Programme biedt jonge talenten uit de Europese watersector een unieke kans om extra kennis op te doen en een netwerk uit te bouwen. De eerste editie ging in 2019 van start met een mooie mix van nationaliteiten en sectoren: de deelnemers waren afkomstig uit Nederland, België, Frankrijk, Italië, Wales, Noorwegen, Roemenië en Slovakije en werkten onder meer rond drinkwaterproductie, afvalwater, waterloopbeheer en kwaliteitsmonitoring.

PERSOONLIJKE VAARDIGHEDEN

“Omdat alle deelnemers hun eigen achtergrond en invalshoek meebrengen, kunnen we veel van elkaar kunnen leren”, meent deelneemster Ingrid Keupers. “Tijdens onze eerste meeting in Brussel werkten we onder meer rond netwerken en namen we als groep deel aan het congres #WIE2019: Water Innovation Europe, met als thema ‘Water meets Energy’. Via paneldiscussies kwamen verschillende technologische en beleidsuitdagingen rond water en energie aan bod.” In 2019 en 2020 komen de deelnemers aan het European Junior Water Programma telkens 4 keer samen voor intensieve trainingen.