Jaarverslag 2019
De Watergroep

Klaar voor de toekomst

Klaar voor de toekomst

2019 was voor De Watergroep een overgangsjaar. We vormden ons bedrijf om van een provinciaal aangestuurd bedrijf naar een procesgerichte organisatie. Die evolutie was nodig om De Watergroep klaar te stomen voor de uitdagingen van de toekomst.

Lees hier het voorwoord van onze voorzitter
introductie foto Klaar voor de toekomst

Drinkwater

aftakkingen

aftakkingen

km leidingen

km leidingen

klanten

klanten

volume beschikbaar drinkwater (m³)

volume beschikbaar drinkwater (m³)

Industriewater

Industriewater

Steeds meer bedrijven doen een beroep op De Watergroep om hun drinkwaterverbruik te rationaliseren. Bij ons kunnen ze terecht voor ‘water op maat’. Vanuit onze expertise selecteren we op de locatie van de klant een geschikte en duurzame waterbron, zoals rivierwater, regenwater of effluent van een industriële waterzuivering. Dat water zetten we om naar de gewenste eindkwaliteit. In 2019 steeg onze jaarlijkse productie van water op maat van 8,1 naar 8,9 miljoen m³.

Water op maat?

Afvalwater

Riopact, een samenwerkingsverband tussen De Watergroep en Aquafin, biedt lokale besturen een volledig beheerpakket aan op het vlak van rioleringen. In 2019 besloten 2 nieuwe gemeenten om Riopact-vennoot te worden. De nieuwe Riopact-website zal de verdere uitbreiding ondersteunen.

Een volledig beheer van het rioleringsstelsel
Afvalwater
Innovatie

Innovatie

De Watergroep staat voor belangrijke uitdagingen. Zo leidt de klimaatverandering steeds vaker tot waterschaarste in droge maanden. Ook de toenemende digitalisering brengt uitdagingen mee. De directie Innovatie zoekt nieuwe oplossingen, toekomstbestendig.

Ontdek onze innovatieve projecten opgestart in 2019

Klimaat & duurzaam ondernemen

Actieplan tegen droogte

Actieplan tegen droogte

Bronnen beschermen

Bronnen beschermen

Klimaatvriendelijke en duurzame bedrijfsvoering

Klimaatvriendelijke en duurzame bedrijfsvoering

VOKA Charter Duurzaam Ondernemen behaald

VOKA Charter Duurzaam Ondernemen behaald

Oog voor de klant

Oog voor de klant

Klantcentrisch denken en handelen in al onze bedrijfsprocessen: dat is het nieuwe visitekaartje van De Watergroep. In 2019 bouwden we verder aan een bedrijfsvoering waarbij de klant centraal staat, onder meer met onderzoeken rond klanttevredenheid en de overgang naar één overkoepelde klantendienst.

Ontdek onze klantgerichte acties

Onze medewerkers

Met meer dan 1.500 watermakers streeft De Watergroep elke dag naar ‘water op maat voor de generatie van morgen’. In 2019 volgden onze mensen een recordaantal uren opleiding om het reorganisatietraject Meander tot een goed einde te brengen. We focusten ook op duurzaamheid en digitalisering en besteedden extra aandacht aan veilig werken: veiligheid eerst!

Meer over onze watermakers
Onze medewerkers
Over De Watergroep

Over De Watergroep

De kerntaak van De Watergroep bestaat erin kwaliteitsvol drinkwater te leveren aan ruim 3 miljoen klanten. Om te bouwen aan De Watergroep van morgen, evolueren we van een provinciaal gestuurd bedrijf naar een overkoepelende, procesgestuurde organisatie: dat is het doel van het Meanderproject.

Op weg naar een duurzame toekomst