Veiligheid voorop

Veiligheid voorop

Onze medewerkers worden graag gezien bij De Watergroep. Alle 1.500. Hun veiligheid stellen we dan ook voorop. Zowel op het terrein als op kantoor voorzien we de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen. Maar we zetten ook sterk in op bewustwording rond gevaren en risico’s op het werk. Beter voorkomen dan genezen!

introductie foto Veiligheid voorop

Bescherm jezelf, draag je PBM’s!

Persoonlijke beschermingsmiddelen of PBM’s beschermen medewerkers tegen allerlei gevaren. Ook in 2019 besteedde De Watergroep aandacht aan sensibilisering rond PBM’s.

PBM'S?

Onder ‘persoonlijke beschermingsmiddelen’ verstaan we vooral:

 • Een veiligheidsbril of een volledig gelaatsscherm om ogen en gezicht tegen wegvliegende deeltjes te beschermen.
 • Een helm als bescherming tegen slagen of stoten.
 • Oorbeschermers in een lawaaierige omgeving.
 • Stofmaskers die het inademen van gevaarlijke stoffen tegengaan.
 • Handschoenen die beschermen tegen snijden, prikken, koude, warmte, chemicaliën …
 • Signalisatiekledij om goed zichtbaar te zijn voor het verkeer.
 • Veiligheidsschoenen als bescherming tegen vallende voorwerpen, snijden, prikken, klemmen …

 

DRAAG ZORG VOOR ELKAAR

PBM’s hebben als doel om medewerkers te beschermen tegen de gevaren van de omgeving. Ze dragen is dus een must. “Willen we er als organisatie echt op vooruitgaan qua veiligheid en welzijn, dan moeten we niet alleen zorg dragen voor onszelf, maar ook voor elkaar”, stelt Rudi Hilven, hoofd van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPB). “Daarom motiveren we onze medewerkers en leidinggevenden om collega’s op een respectvolle manier aan te spreken als ze de aangewezen PBM’s niet dragen. Zo vermijden we ernstige letsels en dragen we zorg voor elkaars veiligheid. Van leidinggevenden verwachten we uiteraard ook dat ze het goede voorbeeld geven.”

Veiligheid = eerst denken, dan pas doen

Na een ongeval zeggen mensen weleens: “Had ik maar …” Met de kijk-denk-doe-regel vermijden we ongevallen door onvoorzichtigheid of onoplettendheid.

De meeste medewerkers starten hun werk met de beste bedoelingen. Maar een ongeval is snel gebeurd. Daarom lanceerde De Watergroep in 2019 het nieuwe veiligheidsthema ‘Veiligheid, da’s eerst denken en dan pas doen’.

De kijk-denk-doe-regel betekent concreet:

Kijk

 • Ken ik mijn taak?
 • Zijn er gevaren? Bijvoorbeeld: een drukke omgeving, chemicaliën, stroom, gas, gevaar voor instorten …
 • Is alles aanwezig? Zowel de nodige materialen en werktuigen als persoonlijke beschermingsmiddelen?

Denk

 • Wat kan er (nog) fout gaan?
 • Zijn er gevaren, of zaken die in combinatie met elkaar gevaarlijk zijn, zoals water en elektriciteit?

Doe

 • Neem gevaren waar mogelijk weg.
 • Scherm gevaren af.
 • Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen.