Duurzaam watergebruik

Vraag naar ‘water op maat’ blijft stijgen

Steeds meer bedrijven doen een beroep op De Watergroep om hun waterverbruik terug te dringen. Om de natuurlijke watervoorraden in Vlaanderen te sparen, gaan we samen op zoek naar alternatieve bronnen voor proceswater.

introductie foto Vraag naar ‘water op maat’ blijft stijgen

De business unit Industrie en Services ontwerpt, bouwt en exploiteert waterinstallaties op maat voor bedrijven in Vlaanderen en onze buurlanden. Op elke site van een industrieel bedrijf kunnen wij op zoek gaan naar een geschikte en duurzame waterbron en die omzetten naar de gewenste eindkwaliteit. Zo valt de distributiekost weg en kunnen bedrijven duurzamer werken. Onze installaties kunnen onder meer drinkwater, gedemineraliseerd water en gewoon bluswater maken, op basis van rivier- of kanaalwater, regenwater, effluent van een industriële waterzuivering …

De Watergroep wil het juiste product op het juiste moment leveren aan de meest voordelige prijs.

Grote waterverbruikers

“In 2019 is onze jaarlijkse productie van water op maat gestegen van 8,1 miljoen kubieke meter naar 9 miljoen m³”, vertelt Frank De Poortere, manager Industrie en Services. “Die groei heeft deels te maken met nieuwe installaties die volledig operationeel zijn geworden, zoals die van Milcobel in Kallo en Langemark. We gaan ook actief op zoek naar nieuwe projecten in binnen- en buitenland. Daarbij richten we ons vooral op grote waterverbruikers, die zoveel water nodig hebben dat een hergebruikproject snel rendabel is. Voor de meeste projecten blijven we binnen een straal van 300 kilometer rond Brussel, zodat we een vlotte exploitatie van de installatie kunnen verzekeren. Om al die uitdagingen aan te gaan, steeg ook ons personeelsaantal. Samen konden we een mooi winstcijfer voorleggen.”