Duurzaam watergebruik

Vraag naar ‘water op maat’ blijft stijgen

Steeds meer bedrijven doen een beroep op De Watergroep om hun waterverbruik terug te dringen. Om de natuurlijke watervoorraden in Vlaanderen te sparen, gaan we samen op zoek naar alternatieve bronnen voor proceswater.

introductie foto Vraag naar ‘water op maat’ blijft stijgen

De business unit Industrie en Services ontwerpt, bouwt en exploiteert waterinstallaties op maat voor bedrijven in Vlaanderen en onze buurlanden. Op elke site van een industrieel bedrijf kunnen wij op zoek gaan naar een geschikte en duurzame waterbron en die omzetten naar de gewenste eindkwaliteit. Zo valt de distributiekost weg en kunnen bedrijven duurzamer werken. Onze installaties kunnen onder meer drinkwater, gedemineraliseerd water en gewoon bluswater maken, op basis van rivier- of kanaalwater, regenwater, effluent van een industriële waterzuivering …

De Watergroep wil het juiste product op het juiste moment leveren aan de meest voordelige prijs.

Grote waterverbruikers

“In 2019 is onze jaarlijkse productie van water op maat gestegen van 8,1 miljoen kubieke meter naar 9 miljoen m³”, vertelt Frank De Poortere, manager Industrie en Services. “Die groei heeft deels te maken met nieuwe installaties die volledig operationeel zijn geworden, zoals die van Milcobel in Kallo en Langemark. We gaan ook actief op zoek naar nieuwe projecten in binnen- en buitenland. Daarbij richten we ons vooral op grote waterverbruikers, die zoveel water nodig hebben dat een hergebruikproject snel rendabel is. Voor de meeste projecten blijven we binnen een straal van 300 kilometer rond Brussel, zodat we een vlotte exploitatie van de installatie kunnen verzekeren. Om al die uitdagingen aan te gaan, steeg ook ons personeelsaantal. Samen konden we een mooi winstcijfer voorleggen.”

function swipedetect(el, callback){ var touchsurface = el, swipedir, startX, startY, distX, distY, threshold = 200, //required min distance traveled to be considered swipe restraint = 100, // maximum distance allowed at the same time in perpendicular direction allowedTime = 300, // maximum time allowed to travel that distance elapsedTime, startTime, handleswipe = callback || function(swipedir){} touchsurface.addEventListener('touchstart', function(e){ var touchobj = e.changedTouches[0] swipedir = 'none' dist = 0 startX = touchobj.pageX startY = touchobj.pageY startTime = new Date().getTime() // record time when finger first makes contact with surface e.preventDefault() }, false) touchsurface.addEventListener('touchmove', function(e){ e.preventDefault() // prevent scrolling when inside DIV }, false) touchsurface.addEventListener('touchend', function(e){ var touchobj = e.changedTouches[0] distX = touchobj.pageX - startX // get horizontal dist traveled by finger while in contact with surface distY = touchobj.pageY - startY // get vertical dist traveled by finger while in contact with surface elapsedTime = new Date().getTime() - startTime // get time elapsed if (elapsedTime <= allowedTime){ // first condition for awipe met if (Math.abs(distX) >= threshold && Math.abs(distY) <= restraint){ // 2nd condition for horizontal swipe met swipedir = (distX < 0)? 'left' : 'right' // if dist traveled is negative, it indicates left swipe } else if (Math.abs(distY) >= threshold && Math.abs(distX) <= restraint){ // 2nd condition for vertical swipe met swipedir = (distY < 0)? 'up' : 'down' // if dist traveled is negative, it indicates up swipe } } handleswipe(swipedir) e.preventDefault() }, false) } window.addEventListener('load', function(){ var el = document.getElementById('prevnextbar') var nextpage = document.getElementById('nextpage') var prevpage = document.getElementById('prevpage') swipedetect(el, function(swipedir){ if (swipedir != 'right'){ prevpage.click() } if (swipedir != 'left'){ nextpage.click() } }) }, false)