Drinkwater in cijfers

Onze kerncijfers

In 2019 leverde De Watergroep bijna 180 miljoen m³ drinkwater aan meer dan 3,3 miljoen gebruikers. De drinkwaterproductie blijft daarmee al enkele jaren stabiel. Daarnaast boden we ongeveer 9 miljoen m³ ‘water op maat’ aan.

introductie foto Onze kerncijfers

Productie drinkwater blijft stabiel

Op 31 december 2019 telde het verzorgingsgebied van De Watergroep 3.265.106 inwoners, verspreid over 177 gemeenten. Hun drinkwater werd geleverd via 1.451.429 aftakkingen van ons drinkwaternet. In vergelijking met 2018 kwamen er 15.372 in dienst zijnde aftakkingen bij. Het totale leidingnetwerk was eind december maar liefst 34.226 kilometer lang.

Water op maat

Tussen 1 januari en 31 december 2019 produceerde De Watergroep 129.349.581 m³ drinkwater. Dat is een daling met 0,47 procent in vergelijking met 2018. In totaal beschikten we vorig jaar over 179.835.810 m³ drinkwater voor onze klanten. Daarnaast boden we ongeveer 9 miljoen m³ ‘water op maat’ aan, vooral proceswater dat op maat werd geproduceerd op de site van industriële klanten.

Gemiddeld waterverbruik in Vlaanderen

Nossegem stapt over naar Farys voor drinkwaterlevering

Op 1 januari 2019 droeg De Watergroep de drinkwaterlevering in Nossegem, een deelgemeente van Zaventem, over aan collega-waterbedrijf Farys|TMVW. Zo behoort de volledige gemeente Zaventem nu tot het bevoorradingsgebied van Farys.

Eind januari bezorgde De Watergroep haar 3.344 klanten in Nossegem een eindafrekening voor hun drinkwater. Sindsdien is Farys|TMVW hun drinkwaterleverancier. De Watergroep blijft het drinkwater leveren, alleen de facturatie gebeurt via een tussenverkoop aan Farys.

Totale productie De Watergroep

Verkocht en aangekocht