Bedrijfsstructuur

ons beleid

Het beleid en de dagelijkse leiding van De Watergroep zijn in handen van de raad van bestuur, het managementteam en het directiecomité. De provinciale bureaus en comités werden in 2019 vervangen door de aandeelhoudersbesturen.

introductie foto ons beleid

De raad van bestuur

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het algemene beleid van De Watergroep. Ze telt 16 leden en een voorzitter.

SAMENSTELLING IN 2019

 • voorzitter: Mieke Van Hootegem
 • bestuurders: Luc Asselman, Francis Bosmans, Dirk Claes, Gunther Coppens, Eric De Keyser, Danny Deneuker, Kristel Gevaert, Hedwig Kerckhove, Gerald Kindermans, Annie Mervillie, Sven Willekens, Luc Vande Caveye, Christel Verlinden en Charlotte Van Strydonck
 • onafhankelijke bestuurders: Laurence Battaille en Mieke Offeciers-Van De Wiele
 • regeringscommissarissen: Michiel Van Peteghem (commissaris van de Vlaamse Regering) en Pieter De Cuyper (gemachtigde van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting).

ACTIVITEITEN

De raad van bestuur kwam 12 keer samen. Gemiddeld was 88 % van de bestuurders aanwezig.

In de loop van het jaar werden er 3 strategische werkgroepen opgericht, rond 3 concrete thema’s:

 • circulaire watervoorziening,
 • geografische expansie
 • en de positie van De Watergroep in Vlaanderen.

Daarnaast gaven 3 comités advies over specifieke dossiers:

 • het bureau van de raad van bestuur,
 • het auditcomité
 • en de consultatieve commissie voor de pensioenen.

De vergoeding van de raad van bestuur staat op de website van De Watergroep.

raad van bestuur

Naast de vaste comités is er in 2019 tevens een ad-hoc comité samengesteld rond de aanstelling van de nieuwe onafhankelijke bestuurders in 2020 met volgende samenstelling:

 • Mieke Van Hootegem (voorzitter)
 • Kristel Gevaert
 • Laurence Battaille
 • Luc Asselman
 • Danny Deneuker
 • Gunther Coppens
 • Hans Goossens.

In 2019 ging tevens het Remuneratiecomité van start, met dezelfde samenstelling als het bureau van de raad van bestuur:

 • Mieke Van Hootegem (voorzitter)
 • Danny Deneuker
 • Kristel Gevaert
 • Charlotte Van Strydonck
 • Luc Asselman
 • Hans Goossens.

Directiecomité en managementteam

Het directiecomité staat in voor de dagelijkse leiding van De Watergroep. Het vertaalt de beleidslijnen die de raad van bestuur uitzet naar concrete acties. De realisatie van de strategie en van doelstellingen op langere termijn is de verantwoordelijkheid van het managementteam.

directieteam

Het directiecomité bestond uit:

 • Hans Goossens, directeur-generaal
 • Jan Hammenecker, directeur Markt en Klant
 • Sammy Wuyts, directeur Bedrijfsondersteunende Diensten
 • Michel Vanroy, directeur Distributie en Toevoer
 • Paul Suenens, directeur Productie en Opslag.

Het managementteam telde 11 leden en bestond naast het directiecomité uit:

 • Raymond Bellemans, directeur HR
 • Frederik Looten, directeur Externe Relaties (tot 31 augustus 2019)
 • Bert De Winter, directeur Innovatie
 • Rudi Hilven, preventieadviseur IDPB
 • Luc Keustermans, directeur Strategische Projecten (tot 1 juli 2019)
 • Marc Buysse, projectmanager Bedrijfsprocessen Re-engineering.

Vanaf 2020 worden directiecomité en managementteam samengevoegd tot het directieteam met volgende samenstelling:

 • Hans Goossens, directeur-generaal
 • Jan Hammenecker, directeur Markt en Klant
 • Sammy Wuyts, directeur Bedrijfsondersteunende Diensten
 • Michel Vanroy, directeur Distributie en Toevoer
 • Paul Suenens, directeur Productie en Opslag
 • Raymond Bellemans, directeur HR
 • Bert De Winter, directeur Innovatie
 • Kathleen De Schepper, directeur Externe Relaties
 • Rudi Hilven, preventieadviseur, manager IDPB
 • Stijn Vandekerckhove, bedrijfsrisicobeheerder.

Aandeelhoudersbesturen vervangen provinciale bureaus en comités

In 2019 maakten de provinciale bureaus en comités plaats voor aandeelhoudersbesturen drinkwater en afvalwater. Dat gebeurde in het kader van de nieuwe organisatiestructuur van De Watergroep.

VERTEGENWOORDIGERS

In de aandeelhoudersbesturen zitten vertegenwoordigers van de aandeelhouders van De Watergroep, vooral de gemeenten en de provincies. De nieuwe aandeelhoudersbesturen vergaderen 4 keer per jaar, zowel rond de drinkwateractiviteiten als rond Riopact. Daarnaast is er één keer per jaar een algemene vergadering. De aandeelhoudersbesturen adviseren de raad van bestuur van De Watergroep over strategische dossiers zoals tarieven, het investeringsprogramma, statutenwijzigingen, de goedkeuring van de jaarrekeningen …

IEDEREEN GELIJK

Door niet meer te werken met aparte bureaus en comités maakt De Watergroep duidelijk dat elke gemeente evenveel rechten en inspraak heeft. Bovendien bieden de aandeelhoudersbestuursvergaderingen een gestructureerd platform om onze visie te verkondigen en duidelijk te maken welke richting we uitgaan. Zo willen we de contacten met onze vennoten optimaal houden. Door een vernieuwde organisatievorm bieden we bovendien meer flexibiliteit om aan deze vergaderingen deel te nemen.

function swipedetect(el, callback){ var touchsurface = el, swipedir, startX, startY, distX, distY, threshold = 200, //required min distance traveled to be considered swipe restraint = 100, // maximum distance allowed at the same time in perpendicular direction allowedTime = 300, // maximum time allowed to travel that distance elapsedTime, startTime, handleswipe = callback || function(swipedir){} touchsurface.addEventListener('touchstart', function(e){ var touchobj = e.changedTouches[0] swipedir = 'none' dist = 0 startX = touchobj.pageX startY = touchobj.pageY startTime = new Date().getTime() // record time when finger first makes contact with surface e.preventDefault() }, false) touchsurface.addEventListener('touchmove', function(e){ e.preventDefault() // prevent scrolling when inside DIV }, false) touchsurface.addEventListener('touchend', function(e){ var touchobj = e.changedTouches[0] distX = touchobj.pageX - startX // get horizontal dist traveled by finger while in contact with surface distY = touchobj.pageY - startY // get vertical dist traveled by finger while in contact with surface elapsedTime = new Date().getTime() - startTime // get time elapsed if (elapsedTime <= allowedTime){ // first condition for awipe met if (Math.abs(distX) >= threshold && Math.abs(distY) <= restraint){ // 2nd condition for horizontal swipe met swipedir = (distX < 0)? 'left' : 'right' // if dist traveled is negative, it indicates left swipe } else if (Math.abs(distY) >= threshold && Math.abs(distX) <= restraint){ // 2nd condition for vertical swipe met swipedir = (distY < 0)? 'up' : 'down' // if dist traveled is negative, it indicates up swipe } } handleswipe(swipedir) e.preventDefault() }, false) } window.addEventListener('load', function(){ var el = document.getElementById('prevnextbar') var nextpage = document.getElementById('nextpage') var prevpage = document.getElementById('prevpage') swipedetect(el, function(swipedir){ if (swipedir != 'right'){ prevpage.click() } if (swipedir != 'left'){ nextpage.click() } }) }, false)