Water-Land-Schap

Project Water-Land-Schap wil waterkwaliteit verbeteren

Een goede waterkwaliteit is essentieel voor zuiver drinkwater. Het programma Water-Land-Schap werkt onder meer aan een betere waterkwaliteit in het captatiegebied van de waterproductiecentra Dikkebus en Zillebeke.

introductie foto Project Water-Land-Schap wil waterkwaliteit verbeteren

Waterproblemen in landelijke gebieden oplossen

Water-Land-Schap is een programma van 8 Vlaamse partners, waaronder de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en het Vlaams Kenniscentrum Water (VLAKWA). Ook De Watergroep werkt eraan mee. Het programma probeert waterproblemen in landelijke gebieden op te lossen in nauwe samenwerking met de gebruikers van die gebieden, zoals landbouwers, bedrijven, bewoners en landschapsbeheerders.

Bronbescherming

“Een van de 14 concrete projecten van Water-Land-Schap is het verhogen van de waterkwaliteit in het captatiegebied van de waterproductiecentra Dikkebus en Zillebeke”, vertelt Tom Diez, manager Waterbronnen en Milieu. “Dat project wil voorkomen dat gewasbeschermingsmiddelen in het water terechtkomen en biedt landbouwers maatregelen op maat aan. We bekijken bijvoorbeeld of landbouwers brede bufferstroken kunnen inzaaien naast hun akkers en velden, en of het mogelijk is om daar een financiële compensatie voor te geven. De Watergroep steunt het project omdat we maximaal willen inzetten op bronbescherming, en pas in tweede instantie op waterbehandeling. Die aanpak is op termijn duurzamer en kostenefficiënter.”

function swipedetect(el, callback){ var touchsurface = el, swipedir, startX, startY, distX, distY, threshold = 200, //required min distance traveled to be considered swipe restraint = 100, // maximum distance allowed at the same time in perpendicular direction allowedTime = 300, // maximum time allowed to travel that distance elapsedTime, startTime, handleswipe = callback || function(swipedir){} touchsurface.addEventListener('touchstart', function(e){ var touchobj = e.changedTouches[0] swipedir = 'none' dist = 0 startX = touchobj.pageX startY = touchobj.pageY startTime = new Date().getTime() // record time when finger first makes contact with surface e.preventDefault() }, false) touchsurface.addEventListener('touchmove', function(e){ e.preventDefault() // prevent scrolling when inside DIV }, false) touchsurface.addEventListener('touchend', function(e){ var touchobj = e.changedTouches[0] distX = touchobj.pageX - startX // get horizontal dist traveled by finger while in contact with surface distY = touchobj.pageY - startY // get vertical dist traveled by finger while in contact with surface elapsedTime = new Date().getTime() - startTime // get time elapsed if (elapsedTime <= allowedTime){ // first condition for awipe met if (Math.abs(distX) >= threshold && Math.abs(distY) <= restraint){ // 2nd condition for horizontal swipe met swipedir = (distX < 0)? 'left' : 'right' // if dist traveled is negative, it indicates left swipe } else if (Math.abs(distY) >= threshold && Math.abs(distX) <= restraint){ // 2nd condition for vertical swipe met swipedir = (distY < 0)? 'up' : 'down' // if dist traveled is negative, it indicates up swipe } } handleswipe(swipedir) e.preventDefault() }, false) } window.addEventListener('load', function(){ var el = document.getElementById('prevnextbar') var nextpage = document.getElementById('nextpage') var prevpage = document.getElementById('prevpage') swipedetect(el, function(swipedir){ if (swipedir != 'right'){ prevpage.click() } if (swipedir != 'left'){ nextpage.click() } }) }, false)