WaterProtect

Betere waterkwaliteit dankzij WaterProtect

In meer dan de helft van de Europese waterlopen is het water van minderwaardige kwaliteit. Het project WaterProtect, dat eind 2019 werd afgerond, had als doel de waterkwaliteit te verbeteren door innovatieve landbouwsystemen te stimuleren.

introductie foto Betere waterkwaliteit dankzij WaterProtect

Verontreiniging verminderen

De waterkwaliteit in de Europese waterlopen is al jaren ondermaats. De grootste uitdaging blijft het verminderen van verontreiniging door het gebruik van pesticiden en meststoffen in de landbouw. Het Europese project WaterProtect, dat kaderde in het Horizon 2020-programma, wilde die uitdaging helpen aangaan. De hoofddoelen waren:

  • Een multi-actor-aanpak ontwikkelen in zeven testgebieden in Europa. Landbouwers, overheden en onderzoekers werken daar samen om de vervuiling door nutriënten en pesticiden te verminderen.
  • Nieuwe modellen ontwikkelen om drinkwaterbronnen te beschermen.
  • Datasets rond pesticiden en nutriënten harmoniseren.
  • Innovatieve landbouwsystemen identificeren die voor een goede waterkwaliteit zorgen.

De opgedane kennis verspreiden naar andere regio’s in Europa.

België

Het Belgische luik van WaterProtect, waar ook De Watergroep aan meewerkte, focuste op het afstroomgebied van de Bollaertbeek. Dat is meteen ook het captatiegebied van het waterproductiecentrum Zillebeke. “De normen voor gewasbeschermingsmiddelen worden in het hele gebied rond de Bollaertbeek overschreden”, zegt Joris Pieters, Milieucoördinator bij De Watergroep. “Daarom gingen we met alle partners rond de tafel zitten. We wilden de lokale landbouwers stimuleren om maatregelen te nemen: grasbufferstroken, aparte vul- en spoelplaatsen voor tractoren, opvangbakjes voor gewasbeschermingsmiddelen … Op die manier vermijden we dat schadelijke stoffen naar waterlopen afstromen. De basis voor de gesprekken was altijd de waterkwaliteit, gebaseerd op meetgegevens van De Watergroep.” WaterProtect werd eind 2019 afgerond , maar krijgt een vervolg in Water-Land-Schap.

function swipedetect(el, callback){ var touchsurface = el, swipedir, startX, startY, distX, distY, threshold = 200, //required min distance traveled to be considered swipe restraint = 100, // maximum distance allowed at the same time in perpendicular direction allowedTime = 300, // maximum time allowed to travel that distance elapsedTime, startTime, handleswipe = callback || function(swipedir){} touchsurface.addEventListener('touchstart', function(e){ var touchobj = e.changedTouches[0] swipedir = 'none' dist = 0 startX = touchobj.pageX startY = touchobj.pageY startTime = new Date().getTime() // record time when finger first makes contact with surface e.preventDefault() }, false) touchsurface.addEventListener('touchmove', function(e){ e.preventDefault() // prevent scrolling when inside DIV }, false) touchsurface.addEventListener('touchend', function(e){ var touchobj = e.changedTouches[0] distX = touchobj.pageX - startX // get horizontal dist traveled by finger while in contact with surface distY = touchobj.pageY - startY // get vertical dist traveled by finger while in contact with surface elapsedTime = new Date().getTime() - startTime // get time elapsed if (elapsedTime <= allowedTime){ // first condition for awipe met if (Math.abs(distX) >= threshold && Math.abs(distY) <= restraint){ // 2nd condition for horizontal swipe met swipedir = (distX < 0)? 'left' : 'right' // if dist traveled is negative, it indicates left swipe } else if (Math.abs(distY) >= threshold && Math.abs(distX) <= restraint){ // 2nd condition for vertical swipe met swipedir = (distY < 0)? 'up' : 'down' // if dist traveled is negative, it indicates up swipe } } handleswipe(swipedir) e.preventDefault() }, false) } window.addEventListener('load', function(){ var el = document.getElementById('prevnextbar') var nextpage = document.getElementById('nextpage') var prevpage = document.getElementById('prevpage') swipedetect(el, function(swipedir){ if (swipedir != 'right'){ prevpage.click() } if (swipedir != 'left'){ nextpage.click() } }) }, false)