Droogte

Omgaan met droogte

We worden al enkele jaren op rij geconfronteerd met periodes van langdurige droogte in Vlaanderen. Daardoor moeten we allemaal verstandig omspringen met kostbaar drinkwater. Ook De Watergroep neemt een aantal maatregelen. Benieuwd wat we juist doen? Lees dan verder!

introductie foto Omgaan met droogte

Noodwinningen garanderen drinkwater bij droogte

Lange periodes van droogte, die de afgelopen jaren meermaals voorkwamen, kunnen ervoor zorgen dat de drinkwatervoorziening in het gedrang komt. Extra noodwinningen kunnen in zo’n geval een uitweg bieden.

 “Om ook in uitzonderlijke omstandigheden genoeg drinkwater te kunnen leveren, willen we verspreid over Vlaanderen enkele noodwinningen uitbouwen”, zegt Tom Diez, manager Waterbronnen en Milieu. “Zo’n noodwinning wordt bij voorkeur nooit gebruikt, ze biedt alleen een uitweg in periodes van extreme waterschaarste.”

BESTAANDE INSTALLATIES

Een noodwinning kan verschillende vormen aannemen. Eén mogelijkheid is om grondwaterputten te boren in de buurt van een bestaande oppervlaktewaterwinning. “Zo kunnen we de bestaande waterbehandelingsinstallatie gebruiken om het water te zuiveren”, aldus Tom Diez. “Dient een noodsituatie zich aan, dan kan de noodwaterwinning heel snel worden opgestart. We testen het concept momenteel uit in de omgeving van het waterproductiecentrum in Kluizen: daar hebben we recent enkele grondwaterputten geboord. Als het ooit écht nodig is, kunnen we die extra noodwaterwinning snel inschakelen.”

Ondergrondse waterberging in Vlaanderen?

De klimaatverandering zet de watervoorziening in Vlaanderen onder druk. De Watergroep onderzoekt of het mogelijk is om overtollig winterwater in de ondergrond te stockeren en het later, bij langdurige droogte, weer op te pompen.

Om ook in de toekomst voldoende kwaliteitsvol water te kunnen leveren, voerde De Watergroep in 2019 een proefproject uit op de terreinen van waterproductiecentrum De Blankaart in Diksmuide. We gingen na of het mogelijk is om een wateroverschot tijdelijk in de ondergrond te stockeren, tussen 200 en 300 meter diep, en het later weer op te pompen. Dat principe heet Aquifer Storage and Recovery (ASR).

EERSTE TESTEN

“Een ASR-systeem heeft veel voordelen. We kunnen snel een voorraad water opbouwen, er loopt minder water naar de zee en we leggen minder beslag op de ruimte dan als we een extra spaarbekken zouden aanleggen”, stelt hydrogeoloog Alexander Vandenbohede. “Begin mei deden we in De Blankaart een proefboring. Daarna onderzochten we via pomptesten of de capaciteit van de ondergrondse waterlaag voldoende groot was. De Blankaart bleek uiteindelijk niet over voldoende grote debieten te beschikken om een ondergrondse waterberging economisch interessant te maken. De tests leverden wel nuttige informatie op waarmee we in andere zones, waar de bodem een meer geschikte samenstelling heeft, aan de slag kunnen gaan.”

function swipedetect(el, callback){ var touchsurface = el, swipedir, startX, startY, distX, distY, threshold = 200, //required min distance traveled to be considered swipe restraint = 100, // maximum distance allowed at the same time in perpendicular direction allowedTime = 300, // maximum time allowed to travel that distance elapsedTime, startTime, handleswipe = callback || function(swipedir){} touchsurface.addEventListener('touchstart', function(e){ var touchobj = e.changedTouches[0] swipedir = 'none' dist = 0 startX = touchobj.pageX startY = touchobj.pageY startTime = new Date().getTime() // record time when finger first makes contact with surface e.preventDefault() }, false) touchsurface.addEventListener('touchmove', function(e){ e.preventDefault() // prevent scrolling when inside DIV }, false) touchsurface.addEventListener('touchend', function(e){ var touchobj = e.changedTouches[0] distX = touchobj.pageX - startX // get horizontal dist traveled by finger while in contact with surface distY = touchobj.pageY - startY // get vertical dist traveled by finger while in contact with surface elapsedTime = new Date().getTime() - startTime // get time elapsed if (elapsedTime <= allowedTime){ // first condition for awipe met if (Math.abs(distX) >= threshold && Math.abs(distY) <= restraint){ // 2nd condition for horizontal swipe met swipedir = (distX < 0)? 'left' : 'right' // if dist traveled is negative, it indicates left swipe } else if (Math.abs(distY) >= threshold && Math.abs(distX) <= restraint){ // 2nd condition for vertical swipe met swipedir = (distY < 0)? 'up' : 'down' // if dist traveled is negative, it indicates up swipe } } handleswipe(swipedir) e.preventDefault() }, false) } window.addEventListener('load', function(){ var el = document.getElementById('prevnextbar') var nextpage = document.getElementById('nextpage') var prevpage = document.getElementById('prevpage') swipedetect(el, function(swipedir){ if (swipedir != 'right'){ prevpage.click() } if (swipedir != 'left'){ nextpage.click() } }) }, false)