Circulaire economie

De Watergroep recupereert grondstoffen uit afvalstromen

Bij de productie van drinkwater komen heel wat afvalstromen vrij, zoals ijzer- en aluminiumslib. Die reststoffen willen we een nuttige nieuwe bestemming geven.

De Watergroep produceert jaarlijks ongeveer 63.000 ton afval. De belangrijkste afvalstromen zijn ijzerslib, aluminiumslib, kalkslib en kalkkorrels. “De komende jaren willen we zo weinig mogelijk afvalstoffen overhouden en evolueren naar de productie van reststoffen, die opnieuw als grondstoffen gebruikt kunnen worden”, zegt Benjamin Hermans, procesingenieur Waterbehandeling en Procestechnologie.

introductie foto De Watergroep recupereert grondstoffen uit afvalstromen
  • Kalkkorrels worden in steeds meer toepassingen gebruikt: als bouwstoffen, om tegels of isolatiematerialen van te maken, in de glasindustrie, in de productie van cosmetica …
  • Kalkslib wordt onder meer ingezet als kalkmeststof in de landbouw.
  • Van ijzer- en aluminiumslib maken we pellets die fosfaten uit water kunnen halen. Dat gebeurt in het Interreg-onderzoeksproject NuReDrain.
  • IJzerslib kan ook apart als grondstof worden ingezet, vooral in de biovergisting, waar het slib zwavelverbindingen neutraliseert.

“Op termijn willen we ook andere, nog meer hoogwaardige toepassingen realiseren”, aldus Benjamin Hermans. “Zo bekijken we de mogelijkheid om entzand in onthardingsreactoren te hergebruiken door de aangekoekte kalkresten te verwijderen. In samenwerking met AquaMinerals, de vroegere Reststoffenunie van de Vlaamse en Nederlandse drinkwaterbedrijven, zijn we voortdurend op zoek naar nieuwe manier om onze reststromen nuttig in te zetten.”

function swipedetect(el, callback){ var touchsurface = el, swipedir, startX, startY, distX, distY, threshold = 200, //required min distance traveled to be considered swipe restraint = 100, // maximum distance allowed at the same time in perpendicular direction allowedTime = 300, // maximum time allowed to travel that distance elapsedTime, startTime, handleswipe = callback || function(swipedir){} touchsurface.addEventListener('touchstart', function(e){ var touchobj = e.changedTouches[0] swipedir = 'none' dist = 0 startX = touchobj.pageX startY = touchobj.pageY startTime = new Date().getTime() // record time when finger first makes contact with surface e.preventDefault() }, false) touchsurface.addEventListener('touchmove', function(e){ e.preventDefault() // prevent scrolling when inside DIV }, false) touchsurface.addEventListener('touchend', function(e){ var touchobj = e.changedTouches[0] distX = touchobj.pageX - startX // get horizontal dist traveled by finger while in contact with surface distY = touchobj.pageY - startY // get vertical dist traveled by finger while in contact with surface elapsedTime = new Date().getTime() - startTime // get time elapsed if (elapsedTime <= allowedTime){ // first condition for awipe met if (Math.abs(distX) >= threshold && Math.abs(distY) <= restraint){ // 2nd condition for horizontal swipe met swipedir = (distX < 0)? 'left' : 'right' // if dist traveled is negative, it indicates left swipe } else if (Math.abs(distY) >= threshold && Math.abs(distX) <= restraint){ // 2nd condition for vertical swipe met swipedir = (distY < 0)? 'up' : 'down' // if dist traveled is negative, it indicates up swipe } } handleswipe(swipedir) e.preventDefault() }, false) } window.addEventListener('load', function(){ var el = document.getElementById('prevnextbar') var nextpage = document.getElementById('nextpage') var prevpage = document.getElementById('prevpage') swipedetect(el, function(swipedir){ if (swipedir != 'right'){ prevpage.click() } if (swipedir != 'left'){ nextpage.click() } }) }, false)