Circulaire economie

De Watergroep recupereert grondstoffen uit afvalstromen

Bij de productie van drinkwater komen heel wat afvalstromen vrij, zoals ijzer- en aluminiumslib. Die reststoffen willen we een nuttige nieuwe bestemming geven.

De Watergroep produceert jaarlijks ongeveer 63.000 ton afval. De belangrijkste afvalstromen zijn ijzerslib, aluminiumslib, kalkslib en kalkkorrels. “De komende jaren willen we zo weinig mogelijk afvalstoffen overhouden en evolueren naar de productie van reststoffen, die opnieuw als grondstoffen gebruikt kunnen worden”, zegt Benjamin Hermans, procesingenieur Waterbehandeling en Procestechnologie.

introductie foto De Watergroep recupereert grondstoffen uit afvalstromen
  • Kalkkorrels worden in steeds meer toepassingen gebruikt: als bouwstoffen, om tegels of isolatiematerialen van te maken, in de glasindustrie, in de productie van cosmetica …
  • Kalkslib wordt onder meer ingezet als kalkmeststof in de landbouw.
  • Van ijzer- en aluminiumslib maken we pellets die fosfaten uit water kunnen halen. Dat gebeurt in het Interreg-onderzoeksproject NuReDrain.
  • IJzerslib kan ook apart als grondstof worden ingezet, vooral in de biovergisting, waar het slib zwavelverbindingen neutraliseert.

“Op termijn willen we ook andere, nog meer hoogwaardige toepassingen realiseren”, aldus Benjamin Hermans. “Zo bekijken we de mogelijkheid om entzand in onthardingsreactoren te hergebruiken door de aangekoekte kalkresten te verwijderen. In samenwerking met AquaMinerals, de vroegere Reststoffenunie van de Vlaamse en Nederlandse drinkwaterbedrijven, zijn we voortdurend op zoek naar nieuwe manier om onze reststromen nuttig in te zetten.”