Voorwoord

Anders omgaan met water

2019 was voor De Watergroep een overgangsjaar. We vormden ons bedrijf om van een provinciaal aangestuurd bedrijf naar een procesgerichte organisatie. Die evolutie was nodig om De Watergroep klaar te stomen voor de uitdagingen van de toekomst.

 

introductie foto Anders omgaan met water

Voorwoord

“Enerzijds zet de klimaatverandering de watervoorziening onder druk. Klimaatmodellen voorspellen dat we steeds vaker lange periodes van droogte zullen krijgen, afgewisseld met korte periodes van hevige regenval. Onze oppervlakte- en grondwaterwinningen kampen nog steeds met lage waterstanden na 3 extreem droge zomers. Eén natte winter maakt dat niet goed”, legt directeur-generaal Hans Goossens uit. “Daarom streven we naar meer diversiteit in onze waterbronnen: niet alleen grond- en oppervlaktewater, maar ook hemelwater en hergebruik van afvalwater. We evolueren naar decentrale voorzieningsmodellen, waarbij we samenwerken met verschillende waterpartners en -bedrijven.”

“Anderzijds bieden nieuwe, digitale technologieën steeds meer kansen op het vlak van dienstverlening. Zo wordt het bijvoorbeeld mogelijk om op elk moment van de dag via onze website met online klantenzone informatie op te zoeken of een verhuizing te regelen. Klanten verwachten die dienstverlening ook van ons.”

“Om de nieuwe mogelijkheden maximaal te kunnen benutten, is het belangrijk dat de hele organisatie op dezelfde lijn zit. Vroeger had elke provinciale directie haar eigen aanpak. Binnen de nieuwe organisatiestructuur werkt iedereen volgens dezelfde klanten-, productie- en distributieprocessen. Ook ons businessmodel kreeg een grondige make-over. Als duurzaam drinkwaterbedrijf willen we anders omgaan met water: niet zomaar kubieke meters verkopen, maar klanten stimuleren om spaarzamer te zijn en water te hergebruiken.”

“Waar onze inspanningen rond duurzaam ondernemen vroeger gefragmenteerd waren, evolueren we nu naar een geïntegreerde benadering. Ons reorganisatietraject heeft veel inspanningen gevraagd van onze medewerkers. Maar met een procesgerichte, flexibele organisatie kunnen we veel beter inspelen op nieuwe evoluties en maken we ons sterk voor de toekomst.”

Mieke Van Hootegem
voorzitter raad van bestuur

function swipedetect(el, callback){ var touchsurface = el, swipedir, startX, startY, distX, distY, threshold = 200, //required min distance traveled to be considered swipe restraint = 100, // maximum distance allowed at the same time in perpendicular direction allowedTime = 300, // maximum time allowed to travel that distance elapsedTime, startTime, handleswipe = callback || function(swipedir){} touchsurface.addEventListener('touchstart', function(e){ var touchobj = e.changedTouches[0] swipedir = 'none' dist = 0 startX = touchobj.pageX startY = touchobj.pageY startTime = new Date().getTime() // record time when finger first makes contact with surface e.preventDefault() }, false) touchsurface.addEventListener('touchmove', function(e){ e.preventDefault() // prevent scrolling when inside DIV }, false) touchsurface.addEventListener('touchend', function(e){ var touchobj = e.changedTouches[0] distX = touchobj.pageX - startX // get horizontal dist traveled by finger while in contact with surface distY = touchobj.pageY - startY // get vertical dist traveled by finger while in contact with surface elapsedTime = new Date().getTime() - startTime // get time elapsed if (elapsedTime <= allowedTime){ // first condition for awipe met if (Math.abs(distX) >= threshold && Math.abs(distY) <= restraint){ // 2nd condition for horizontal swipe met swipedir = (distX < 0)? 'left' : 'right' // if dist traveled is negative, it indicates left swipe } else if (Math.abs(distY) >= threshold && Math.abs(distX) <= restraint){ // 2nd condition for vertical swipe met swipedir = (distY < 0)? 'up' : 'down' // if dist traveled is negative, it indicates up swipe } } handleswipe(swipedir) e.preventDefault() }, false) } window.addEventListener('load', function(){ var el = document.getElementById('prevnextbar') var nextpage = document.getElementById('nextpage') var prevpage = document.getElementById('prevpage') swipedetect(el, function(swipedir){ if (swipedir != 'right'){ prevpage.click() } if (swipedir != 'left'){ nextpage.click() } }) }, false)