Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen

De Watergroep hecht veel belang aan maatschappelijk engagement en vertaalt de 17 duurzame doelstellingen van de Verenigde Naties elk jaar in een aantal concrete actiepunten. We verkleinen onze klimaatvoetafdruk door lekverlies tegen te gaan, ons wagenpark te vergroenen en voor (meer) hernieuwbare energie te kiezen.

introductie foto Duurzaam ondernemen

Hoe verkleinen we onze klimaatvoetafdruk?

In 2018 en 2019 ontwikkelden enkele Vlaamse drinkwatermaatschappijen, waaronder De Watergroep, een methode om hun klimaatvoetafdruk te berekenen. Die voetafdruk willen we nu verkleinen.

KLIMAATVOETAFDRUK BEREKENEN

“De klimaatvoetafdruk van een drinkwaterbedrijf berekenen is niet zo eenvoudig. Vooral omdat we uiteraard grote hoeveelheden water verbruiken”, vertelt milieucoördinator Joris Pieters. “In 2018 gingen we samen met enkele andere drinkwaterbedrijven de uitdaging aan om een betrouwbaar berekeningsmodel te creëren, gebaseerd op de methodiek van de Nederlandse kennisonderneming KWR. Dat verhaal hebben we in 2019 afgerond. Met het nieuwe model kunnen we nu de klimaatvoetafdruk van onze drinkwatervoorziening berekenen en verder terugdringen.”

PROJECTEN OPSTARTEN

 “2019 was een kanteljaar omdat we toen heel wat projecten hebben opgestart die een invloed zullen hebben op onze klimaatvoetafdruk”, meent Joris Pieters. “Zo zijn we gestart met Leakie , een project dat het waterverlies door lekken moet terugdringen. We hebben extra zonnepanelen geïnstalleerd en een eerste stap gezet in de vergroening van ons wagenpark. De effecten van die initiatieven zullen de komende jaren duidelijk worden. Tegen 2025 willen we onze klimaatvoetafdruk substantieel verkleinen.”

Voka-charter ‘Duurzaam ondernemen’ opnieuw behaald

In juni 2019 behaalde De Watergroep voor de tweede keer het charter ‘Duurzaam ondernemen’ van Voka. Bedrijven die daar 3 opeenvolgende jaren in slagen, ontvangen het internationaal erkende UNITAR-certificaat en kunnen ambassadeur worden van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

De Watergroep is van nature al een duurzaam bedrijf. Het product dat we aanbieden – kraanwater – is een van de milieuvriendelijkste voedingsproducten op de markt. We leveren het 24 uur op 24 bij onze klanten thuis, zonder transport of verpakking. Door in te zetten op technologische innovatie willen we ons wapenen tegen periodes van droogte. We zetten ook in op hergebruik van afvalwater, zowel in de industrie als in andere sectoren.

ACTIEPUNTEN

Waar onze inspanningen rond duurzaamheid aanvankelijk gefragmenteerd waren, evolueren we nu naar een geïntegreerde benadering. Om in 2019 voor de tweede keer het Voka-charter ‘Duurzaam ondernemen’ te behalen, deden we extra inspanningen rond een duurzame bedrijfsvoering. We werkten concreet aan:

 

  • Nieuwe en bestaande projecten rond hernieuwbare energie. Naast de aankoop van 100 % groene stroom wil De Watergroep ook alle kansen benutten om zelf hernieuwbare energie te produceren, onder meer door het plaatsen van zonnepanelen.
  • Het reduceren van onze carbon footprint. Dat deden we onder meer door dienstwagens op diesel te vervangen door elektrische en hybride exemplaren.
  • Een betere waterbeschikbaarheid. De droge zomers van 2017, 2018 en 2019 hebben duidelijk gemaakt dat de waterbeschikbaarheid in Vlaanderen onder druk staat. Binnen het Blauwe Cluster-project ‘Sweet H2O’ onderzochten we onder meer hoe we innovatieve ontziltingstechnologieën rendabel kunnen maken.
function swipedetect(el, callback){ var touchsurface = el, swipedir, startX, startY, distX, distY, threshold = 200, //required min distance traveled to be considered swipe restraint = 100, // maximum distance allowed at the same time in perpendicular direction allowedTime = 300, // maximum time allowed to travel that distance elapsedTime, startTime, handleswipe = callback || function(swipedir){} touchsurface.addEventListener('touchstart', function(e){ var touchobj = e.changedTouches[0] swipedir = 'none' dist = 0 startX = touchobj.pageX startY = touchobj.pageY startTime = new Date().getTime() // record time when finger first makes contact with surface e.preventDefault() }, false) touchsurface.addEventListener('touchmove', function(e){ e.preventDefault() // prevent scrolling when inside DIV }, false) touchsurface.addEventListener('touchend', function(e){ var touchobj = e.changedTouches[0] distX = touchobj.pageX - startX // get horizontal dist traveled by finger while in contact with surface distY = touchobj.pageY - startY // get vertical dist traveled by finger while in contact with surface elapsedTime = new Date().getTime() - startTime // get time elapsed if (elapsedTime <= allowedTime){ // first condition for awipe met if (Math.abs(distX) >= threshold && Math.abs(distY) <= restraint){ // 2nd condition for horizontal swipe met swipedir = (distX < 0)? 'left' : 'right' // if dist traveled is negative, it indicates left swipe } else if (Math.abs(distY) >= threshold && Math.abs(distX) <= restraint){ // 2nd condition for vertical swipe met swipedir = (distY < 0)? 'up' : 'down' // if dist traveled is negative, it indicates up swipe } } handleswipe(swipedir) e.preventDefault() }, false) } window.addEventListener('load', function(){ var el = document.getElementById('prevnextbar') var nextpage = document.getElementById('nextpage') var prevpage = document.getElementById('prevpage') swipedetect(el, function(swipedir){ if (swipedir != 'right'){ prevpage.click() } if (swipedir != 'left'){ nextpage.click() } }) }, false)