Afvalwater hergebruiken

Afvalwater hergebruiken

Bij diverse bedrijven zet De Watergroep allerlei waterbronnen om tot de gewenste eindkwaliteit. Met industriewaterprojecten bij o.a. Alpro en DuPont beschikt de business unit Industrie en Services over een uitgebreid portfolio aan bedrijven waar we water-op-maat leveren.

introductie foto Afvalwater hergebruiken

Milcobel hergebruikt water uit poedermelk

Bij de productie van kaas en melkpoeder komt heel wat water vrij. Producent Milcobel doet een beroep op De Watergroep om dat water opnieuw als drinkwater in te zetten. 

Het hergebruikproject van Milcobel verschilt enigszins van de ‘gewone’ industriewaterprojecten van De Watergroep. Het te behandelen water is geen effluent van een afvalwaterzuivering, maar komt vrij tijdens het productieproces.

VERDAMPEN

“In haar vestigingen in Kallo en Langemark maakt Milcobel vooral poedermelk”, vertelt Pieter Vlasschaert, accountmanager Industrie en Services. “Melkpoeder ontstaat als het vocht in gewone melk verdampt. Van dat vocht maken wij sinds kort drinkwater. In Langemark wordt naast poedermelk ook kaas gemaakt. Daarbij ontstaat wei, de vloeistof die vrijkomt tijdens het indikken van de melk. Ook die waterige stroom gaan wij opnieuw omzetten naar drinkwaterkwaliteit. Het interne hergebruik zorgt ervoor dat Milcobel minder leidingwater moet afnemen.” De nieuwe zuiveringsinstallatie werd in 2019 gebouwd en begin 2020 in dienst genomen. 

Industriewater vervangt grond- en leidingwater bij DuPont

Het Brugse bedrijf DuPont specialiseert zich in de ontwikkeling en productie van gist en enzymen. De onderneming gebruikt zacht en laag gemineraliseerd water in haar productieproces en vertrouwt daarvoor op De Watergroep.

De afgelopen jaren koos DuPont steevast voor leidingwater en sterk verzilt grondwater als proceswater. Beide soorten moesten eerst een behandeling ondergaan. Met een nieuwe aanpak wil De Watergroep ervoor zorgen dat het bedrijf straks minder leidingwater moet kopen en de grondwaterwinning, die onder druk staat, kan afbouwen.

 

HERGEBRUIK

“DuPont gebruikt oppervlaktewater uit het kanaal Gent-Oostende als koelwater. In plaats van dat water na gebruik weer in het kanaal te lozen, pikken wij het op als ruwwaterbron”, vertelt Frank De Poortere, manager Industrie en Services. “We zetten een robuuste behandeling in, bestaande uit groffiltratie, ultrafiltratie en omgekeerde osmose. Door het water op de site te houden en te hergebruiken, past het productieproces veel beter binnen de circulaire economie. In 2019 werd de bouw van de installatie afgerond, de opstart is gepland voor 2020. Als alles klaar is, zullen we bij DuPont zo’n 45 m³ proceswater per uur kunnen leveren, of 375.000 m³ per jaar.”

function swipedetect(el, callback){ var touchsurface = el, swipedir, startX, startY, distX, distY, threshold = 200, //required min distance traveled to be considered swipe restraint = 100, // maximum distance allowed at the same time in perpendicular direction allowedTime = 300, // maximum time allowed to travel that distance elapsedTime, startTime, handleswipe = callback || function(swipedir){} touchsurface.addEventListener('touchstart', function(e){ var touchobj = e.changedTouches[0] swipedir = 'none' dist = 0 startX = touchobj.pageX startY = touchobj.pageY startTime = new Date().getTime() // record time when finger first makes contact with surface e.preventDefault() }, false) touchsurface.addEventListener('touchmove', function(e){ e.preventDefault() // prevent scrolling when inside DIV }, false) touchsurface.addEventListener('touchend', function(e){ var touchobj = e.changedTouches[0] distX = touchobj.pageX - startX // get horizontal dist traveled by finger while in contact with surface distY = touchobj.pageY - startY // get vertical dist traveled by finger while in contact with surface elapsedTime = new Date().getTime() - startTime // get time elapsed if (elapsedTime <= allowedTime){ // first condition for awipe met if (Math.abs(distX) >= threshold && Math.abs(distY) <= restraint){ // 2nd condition for horizontal swipe met swipedir = (distX < 0)? 'left' : 'right' // if dist traveled is negative, it indicates left swipe } else if (Math.abs(distY) >= threshold && Math.abs(distX) <= restraint){ // 2nd condition for vertical swipe met swipedir = (distY < 0)? 'up' : 'down' // if dist traveled is negative, it indicates up swipe } } handleswipe(swipedir) e.preventDefault() }, false) } window.addEventListener('load', function(){ var el = document.getElementById('prevnextbar') var nextpage = document.getElementById('nextpage') var prevpage = document.getElementById('prevpage') swipedetect(el, function(swipedir){ if (swipedir != 'right'){ prevpage.click() } if (swipedir != 'left'){ nextpage.click() } }) }, false)