Water van topkwaliteit

DAAR STAAN WE VOOR

Kwaliteitscontroles tonen aan dat het geleverde water van prima kwaliteit is. We investeren ook continu in nieuwe technologie om de kwaliteit van ons water – van bron tot kraan – nog beter te kunnen monitoren. 

introductie foto DAAR STAAN WE VOOR

Labo Haasrode behaalt nieuwe ISO-kwaliteitsnorm

Het centrale laboratorium van De Watergroep in Haasrode is al jaren geaccrediteerd volgens de ISO-norm ISO17025. In 2019 slaagde het team ook voor de nieuwe, strengere norm ISO17025:2017.

Een ISO-norm bepaalt of een laboratorium bekwaam genoeg is om bepaalde analyses uit te voeren. Daarvoor worden strenge selectiecriteria gehanteerd. Een accreditatie betekent bovendien dat een labo onafhankelijk en onpartijdig werkt. “In 2017 werd de strengere ISO-norm ISO17025:2017 gepubliceerd”, vertelt Julie Degryse, manager Laboratorium. “Die nieuwe versie betekende enkele grote veranderingen voor ons kwaliteitszorgsysteem, vooral op het vlak van risicobeheersing. Dankzij de inspanningen van alle labomedewerkers hebben we de overgang met glans doorstaan. In mei 2019 kregen we ons nieuwe accreditatiecertificaat, conform ISO17025:2017.”  

labo

Bijen sporen schadelijke stoffen op

In mei 2019 plaatste het bedrijf Beeodiversity 2 bijenkasten aan de waterwinning van Bovelingen. Het doel: schadelijke producten opsporen in het waterwinningsgebied.

Het grondwater in het waterwinningsgebied van Bovelingen is kwetsbaar voor verontreiniging. De Watergroep zet bijen in om schadelijke producten in de omgeving van de winning op te sporen. Simon Six, teammanager Bronnen en Watersystemen: “De bijen verzamelen pollen en nectar in de omgeving van hun bijenkast. Dat stuifmeel analyseren wij op een aantal parameters, zoals zware metalen en pesticiden.

Op basis van de meetresultaten gaan we in gesprek met landbouwers en particulieren. Zo willen we het gebruik van schadelijke stoffen tegengaan en het grondwater beter beschermen. De bijen verbeteren ook de biodiversiteit in het waterwinningsgebied, en als een leuke bijkomstigheid houden we er natuurlijk honing aan over.” In een tweede fase komen er ook bijenkasten in Heverlee. De bijen op die locatie zullen de waterwinningen monitoren in de buurt van het waterproductiecentrum HAC.