Nieuwe communicatievisie

Een nieuwe visie op communicatie

Binnen de nieuwe, procesgerichte organisatiestructuur past ook een nieuwe visie op de communicatie van De Watergroep. In dat kader werd door de afdeling communicatie, samen met een extern communicatiebureau en een aantal interne werkgroepen, een communicatiestrategie 2019-2021 uitgestippeld.

introductie foto Een nieuwe visie op communicatie

Toonaangevend en efficiënt publiek waterbedrijf

Het uitgangspunt daarbij is: De Watergroep profileren als een toonaangevend en efficiënt publiek waterbedrijf naar alle stakeholders.

 • Naar de klanten: Klantcentrisch zijn en gebruiksgemak bieden
 • Naar medewerkers: Iedereen ‘mee’
 • Naar de arbeidsmarkt: War for talent (employer branding)
 • Naar de industrie: Nieuwe klanten werven
 • Naar vennoten: Persoonlijk contact                         
 • Naar de particuliere klanten: Het promoten van drinken van kraanwater.

7 actiepunten voor klantcentrische communicatie

Communicatie kan slechts zo goed zijn als het product/de service die geleverd wordt. De organisatie écht klantcentrisch maken betekent de dienstverlening daarop afstemmen. Een klantcentrische communicatie, gecombineerd met maximaal gebruiksgemak voor klanten staat centraal. Daar werken we de komende periode verder aan volgens deze 7 actiepunten:

 1. Maximaal online onthaal en optimaal gebruiksgemak
 2. Online onthaal met persoonlijke chatfunctie
 3. Gemakkelijke telefonische bereikbaarheid
 4. Proximity door een halve zitdag per maand in gemeente/stad
 5. Maximaal online aanvragen
 6. Online afspraken met tijdzone van 2 uur
 7. Inzet van SMS als communicatiemiddel.
function swipedetect(el, callback){ var touchsurface = el, swipedir, startX, startY, distX, distY, threshold = 200, //required min distance traveled to be considered swipe restraint = 100, // maximum distance allowed at the same time in perpendicular direction allowedTime = 300, // maximum time allowed to travel that distance elapsedTime, startTime, handleswipe = callback || function(swipedir){} touchsurface.addEventListener('touchstart', function(e){ var touchobj = e.changedTouches[0] swipedir = 'none' dist = 0 startX = touchobj.pageX startY = touchobj.pageY startTime = new Date().getTime() // record time when finger first makes contact with surface e.preventDefault() }, false) touchsurface.addEventListener('touchmove', function(e){ e.preventDefault() // prevent scrolling when inside DIV }, false) touchsurface.addEventListener('touchend', function(e){ var touchobj = e.changedTouches[0] distX = touchobj.pageX - startX // get horizontal dist traveled by finger while in contact with surface distY = touchobj.pageY - startY // get vertical dist traveled by finger while in contact with surface elapsedTime = new Date().getTime() - startTime // get time elapsed if (elapsedTime <= allowedTime){ // first condition for awipe met if (Math.abs(distX) >= threshold && Math.abs(distY) <= restraint){ // 2nd condition for horizontal swipe met swipedir = (distX < 0)? 'left' : 'right' // if dist traveled is negative, it indicates left swipe } else if (Math.abs(distY) >= threshold && Math.abs(distX) <= restraint){ // 2nd condition for vertical swipe met swipedir = (distY < 0)? 'up' : 'down' // if dist traveled is negative, it indicates up swipe } } handleswipe(swipedir) e.preventDefault() }, false) } window.addEventListener('load', function(){ var el = document.getElementById('prevnextbar') var nextpage = document.getElementById('nextpage') var prevpage = document.getElementById('prevpage') swipedetect(el, function(swipedir){ if (swipedir != 'right'){ prevpage.click() } if (swipedir != 'left'){ nextpage.click() } }) }, false)