Vast tarief rioolaansluiting

Nieuw: iedereen betaalt evenveel voor rioolaansluiting

Tot 2018 werd de prijs van een rioolaansluiting bepaald door de hoeveelheid werk en de complexiteit van de werkzaamheden. In 2019 berekende Riopact één gemiddelde prijs die de basis vormt voor een uniform tarief.

introductie foto Nieuw: iedereen betaalt evenveel voor rioolaansluiting

Tot 2018 hanteerde Riopact voor een rioolaansluiting tarieven op maat. De prijs werd bepaald door de afstand tussen het huis en het rioleringsstelsel, de hoeveelheid werk die nodig was om een aansluiting te voorzien, de complexiteit van de aansluiting … Hoe moeilijker de aansluiting, hoe meer de klant betaalde. “Dat systeem vonden we eigenlijk niet correct. Een klant kan er bijvoorbeeld niets aan doen als het rioleringsstelsel aan de andere kant van de weg ligt”, legt Riopact-manager Simon Stevens uit. “Daarom hebben we in 2019 geanalyseerd hoeveel een aansluiting gemiddeld kost in het werkingsgebied van Riopact. Dat gemiddelde hebben we als basis genomen om een uniform tarief vast te leggen. Vanaf 2020 betaalt iedereen 1.760 euro voor een huishoudelijke rioolaansluiting. Globaal genomen is dat bedrag voor ons kostendekkend. Het voordeel voor de klant is dat hij meteen weet hoeveel zijn aansluiting zal kosten. We vermijden ook dat mensen die in dezelfde straat of gemeente wonen heel andere prijzen betalen.” Met het vaste tarief volgt Riopact het voorbeeld van de drinkwateraansluitingen, waarvoor al langer vaste tarieven gelden.