Bronbescherming

De Watergroep maakt werk van bronbescherming

Alle klimaatmodellen voorspellen het: we zullen steeds vaker langere periodes van droogte krijgen, afgewisseld met korte periodes van hevige regenval. In combinatie met de dichtbevolkte regio’s en het intense landgebruik in Vlaanderen kan dat voor waterschaarste zorgen. Daarom investeert De Watergroep ook op lange termijn in de watervoorraden en de bescherming van onze bronnen.

introductie foto De Watergroep maakt werk van bronbescherming

Meer natuur

Een betrouwbare watervoorziening begint bij de bescherming van waterbronnen. “We beschermen ons grond- en oppervlaktewater maximaal door de ecosystemen rond onze winningen en stroomgebieden te versterken”, zegt Tom Diez, manager Waterbronnen en Milieu. “Binnen De Watergroep onderzoeken we onder meer hoe we natuur kunnen inzetten om waterschaarste tegen te gaan en de natuurlijke kwaliteit van het water te verbeteren. Dat kan bijvoorbeeld door waterrijke gebieden te herstellen. Die spelen een belangrijke rol in het op peil houden van de grondwatervoorraden. We bekijken ook nieuwe mogelijkheden om overtollig regenwater in natte periodes op te slaan in de ondergrond. Samen met tal van overheidsinstanties en onderzoekscentra, maar ook met de lokale actoren, zoeken we naar duurzame oplossingen waarbij iedereen samenwerkt om de natuur, de waterbronnen en de waterkwaliteit te beschermen.”

rivier
function swipedetect(el, callback){ var touchsurface = el, swipedir, startX, startY, distX, distY, threshold = 200, //required min distance traveled to be considered swipe restraint = 100, // maximum distance allowed at the same time in perpendicular direction allowedTime = 300, // maximum time allowed to travel that distance elapsedTime, startTime, handleswipe = callback || function(swipedir){} touchsurface.addEventListener('touchstart', function(e){ var touchobj = e.changedTouches[0] swipedir = 'none' dist = 0 startX = touchobj.pageX startY = touchobj.pageY startTime = new Date().getTime() // record time when finger first makes contact with surface e.preventDefault() }, false) touchsurface.addEventListener('touchmove', function(e){ e.preventDefault() // prevent scrolling when inside DIV }, false) touchsurface.addEventListener('touchend', function(e){ var touchobj = e.changedTouches[0] distX = touchobj.pageX - startX // get horizontal dist traveled by finger while in contact with surface distY = touchobj.pageY - startY // get vertical dist traveled by finger while in contact with surface elapsedTime = new Date().getTime() - startTime // get time elapsed if (elapsedTime <= allowedTime){ // first condition for awipe met if (Math.abs(distX) >= threshold && Math.abs(distY) <= restraint){ // 2nd condition for horizontal swipe met swipedir = (distX < 0)? 'left' : 'right' // if dist traveled is negative, it indicates left swipe } else if (Math.abs(distY) >= threshold && Math.abs(distX) <= restraint){ // 2nd condition for vertical swipe met swipedir = (distY < 0)? 'up' : 'down' // if dist traveled is negative, it indicates up swipe } } handleswipe(swipedir) e.preventDefault() }, false) } window.addEventListener('load', function(){ var el = document.getElementById('prevnextbar') var nextpage = document.getElementById('nextpage') var prevpage = document.getElementById('prevpage') swipedetect(el, function(swipedir){ if (swipedir != 'right'){ prevpage.click() } if (swipedir != 'left'){ nextpage.click() } }) }, false)