Duurzame energie

Energieneutraal bedrijf

Tegen 2025 wil De Watergroep energieneutraal zijn. Om ons energieverbruik te laten dalen, passen we ons verbruiksgedrag aan en maken we onze processen steeds energiezuiniger.

introductie foto Energieneutraal bedrijf

Op weg naar 100 % eigen duurzame energie

De Watergroep streeft ernaar om tegen 2025 genoeg duurzame energie op te wekken om in de eigen energiebehoefte te kunnen voorzien. We werken onder meer aan drijvende zonnepanelenparken. 

ZELF ENERGIE OPWEKKEN

De Watergroep gebruikt vandaag al 100 % groene energie, maar die wordt grotendeels aangekocht in Frankrijk en Scandinavië. “Tegen 2025 willen we genoeg hernieuwbare energie opwekken om in onze eigen energiebehoefte te voorzien”, vertelt Ortwin Deroo, manager Businessontwikkeling. “De zonnepanelenparken in het waterproductiecentrum van Kluizen en op het dak van ons waterproductiecentrum in Haasrode zijn een stap in de goede richting, net als de zonnepanelen op het dak van ons kantoorgebouw in Brussel. Op termijn willen we de spaarbekkens van Kluizen en De Blankaart uitrusten met drijvende zonnepanelen. Zo benutten we meteen een grote oppervlakte. Op sites die lokaal energie verbruiken, overwegen we om een kleine of middelgrote windturbine te plaatsen. Daarnaast zijn we als waterbedrijf nieuwsgierig naar water als energiedrager. Door warmte aan grondwater te onttrekken of net toe te voegen, kunnen we onze gebouwen verwarmen of koelen. Zo koppelen we drinkwaterwinning aan warmte- en koudeopslag en zetten we mee onze schouders onder de energietransitie.”

TIMING

Om de energieambities van De Watergroep snel te concretiseren, werd een strakke planning opgesteld. In 2019 werd al heel wat werk verricht:

  • Inventarisatie en screening van de assets (gebouwen, spaarbekkens, waterplassen, terreinen, installaties …) en van de mogelijkheden per locatie
  • In kaart brengen van de lokale energiebehoeftes
  • Uitvoeren van haalbaarheidsstudies (technisch, economisch en op het vlak van vergunningen)

“Tussen 2020 en 2030 zullen we volop vergunningen aanvragen, uitvoeringsdossiers opmaken en projecten uitvoeren. Dat moet onze duurzame-energieproductie drastisch opvoeren”, zegt Ortwin Deroo. De energiedoelen van De Watergroep zijn gebaseerd op de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties en op de klimaatdoelstellingen van de Europese Unie.

600 nieuwe hybride wagens tegen 2025

Tegen 2025 wil De Watergroep energieneutraal worden. Een groener wagenpark kan die doelstelling helpen behalen. We zetten ook meer in op multimodaal vervoer. 

HYBRIDE

De komende 5 jaar gaat De Watergroep ongeveer 600 dieselwagens vervangen door hybride wagens of andere groene types. In 2019 werden 9 hybrides aan het wagenpark toegevoegd. Eerder kregen ook 9 elektrische wagens al een plaatsje in de vloot. “Bij de aankoop van onze dienstwagens streven we naar een zo laag mogelijke ecoscore en een zo hoog mogelijke inzetbaarheid”, zegt Guy De Maesschalck, teammanager Vlootbeheer. “Uiteraard zijn elektrische wagens nog ecologischer, maar hybrides zijn doorgaans vlotter inzetbaar, zeker als je rekening houdt met de beperkte laadinfrastructuur in Vlaanderen. We gaan dus voor een combinatie van de 2.”

MULTIMODAAL

Naast een groener wagenpark streeft De Watergroep naar meer multimodale oplossingen. Medewerkers kunnen bijvoorbeeld de trein combineren met een dienstvoertuig om naar hun werkplek te rijden. “Ook carpoolen is nog vaak een onbekend begrip”, meent Guy De Maesschalck. “Ik denk dan niet alleen aan carpoolen tussen collega’s, maar ook aan meerijden met mensen die in je buurt wonen en op ruwweg dezelfde locatie werken. Platformen als Taxistop zijn een ideaal hulpmiddel om zoiets te realiseren.”

function swipedetect(el, callback){ var touchsurface = el, swipedir, startX, startY, distX, distY, threshold = 200, //required min distance traveled to be considered swipe restraint = 100, // maximum distance allowed at the same time in perpendicular direction allowedTime = 300, // maximum time allowed to travel that distance elapsedTime, startTime, handleswipe = callback || function(swipedir){} touchsurface.addEventListener('touchstart', function(e){ var touchobj = e.changedTouches[0] swipedir = 'none' dist = 0 startX = touchobj.pageX startY = touchobj.pageY startTime = new Date().getTime() // record time when finger first makes contact with surface e.preventDefault() }, false) touchsurface.addEventListener('touchmove', function(e){ e.preventDefault() // prevent scrolling when inside DIV }, false) touchsurface.addEventListener('touchend', function(e){ var touchobj = e.changedTouches[0] distX = touchobj.pageX - startX // get horizontal dist traveled by finger while in contact with surface distY = touchobj.pageY - startY // get vertical dist traveled by finger while in contact with surface elapsedTime = new Date().getTime() - startTime // get time elapsed if (elapsedTime <= allowedTime){ // first condition for awipe met if (Math.abs(distX) >= threshold && Math.abs(distY) <= restraint){ // 2nd condition for horizontal swipe met swipedir = (distX < 0)? 'left' : 'right' // if dist traveled is negative, it indicates left swipe } else if (Math.abs(distY) >= threshold && Math.abs(distX) <= restraint){ // 2nd condition for vertical swipe met swipedir = (distY < 0)? 'up' : 'down' // if dist traveled is negative, it indicates up swipe } } handleswipe(swipedir) e.preventDefault() }, false) } window.addEventListener('load', function(){ var el = document.getElementById('prevnextbar') var nextpage = document.getElementById('nextpage') var prevpage = document.getElementById('prevpage') swipedetect(el, function(swipedir){ if (swipedir != 'right'){ prevpage.click() } if (swipedir != 'left'){ nextpage.click() } }) }, false)